BasisBall® Personlig lisens. Registrerings -og ordreskjema

kr 349.00 on the 1st of each month

First payment prorated. Next payment: 1. januar 2019

Kategori:

Beskrivelse

Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw®, BasisBall CenterCore®, BasisBall® 4×4 og BasisBall
RIT®, som består av særegen struktur og av øvelser med tilpasset utstyr og musikk («Treningskonseptene»).
Back to Start selger lisens til tilbydere av treningstjenester som gir rett til å tilby Treningskonseptene til deres kunder
(«Lisens»).
Disse standardvilkårene, sammen med Prisliste og Betalingsrutiner, («Vilkårene») gjelder for enhver tilbyder av
treningstjenester som har kjøpt Lisens fra Back to Start («Bruker»).
Brukers identitet fremgår av Registrerings- og ordreskjema som fylles ut ved kjøp av Lisens.

omtales samlet som «Partene».
«Avtalen om kjøp av lisens» består av Registrerings- og ordreskjema og Vilkårene.